Menu

Aanmeldformulier Assessment - LTP Advies

Bedrijfsgegevens

Aanvrager


Gegevens contactpersoon t.b.v. assessment

Geef hieronder aan of we voorafgaand aan het assessment nog contact met de contactpersoon t.b.v. assessment op moeten nemen

Rapport ontvanger

Overige opmerkingen

Factuurgegevens

Is het nodig om een kostenplaats/PO-nummer op de factuur te vermelden?

Gegevens deelnemer

Assessment

Functie

Deelnemer neemt deel aan het volgende assessment

De functie die centraal staat in het assessment:

Competenties behorende bij deze functie:

Niveau van de functie:

Voorkeurslocatie

Zijn er verder nog aandachtspunten/bijzonderheden waar in het assessment op gelet moet worden en/of rekening mee moet worden gehouden?

U kunt meerdere bijlages toevoegen door meerder bestanden te selecteren.

Belangrijk is dat de volgende bijlagen nog gestuurd worden naar uw vestiging u kunt dit ook als zip file in de bijlage hangen: 

  • CV van de deelnemer (indien beschikbaar)
  • Functieprofiel waar de deelnemer op getest dient te worden (indien deze nog niet in ons bezit is)
  • Competentiehandboek (indien deze nog niet in ons bezit is)

Op alle opdrachten die door LTP Advies worden uitgevoerd is de LTP-annuleringsregeling van toepassing. Onder annulering wordt verstaan: het afmelden of niet verschijnen, om welke reden dan ook. Hier zijn mogelijk kosten aan verbonden. Voor meer informatie hierover verwijzen wij u naar de algemene annuleringsregeling van LTP Advies. Klik hier om de algemene annuleringsregeling te downloaden.